New Age-musik

Vad är New Age?

Rörelsen är en religiös strömning. Det är en sammankoppling av olika alternativa spirituella och metafysiska inriktningar och religioner. New Age förekommer framförallt i västerländsk kultur och växte fram under 1960-talet, även om dess rötter kan spåras ända till 1800-talet.


Vilka fenomen handlar New Age om?

Framför allt kommer intrycken från och inspireras av österländska religioner som hinduism, daosim och buddhism. Meditation, alternativ medicin, yoga, mystik, filosofi, vetenskaplig skepticism och astrologi kan ofta kopplas till New Age.

Positivism, idag även kallad ”självhjälp”, är också en viktig del av rörelsen.


Vad är New Age-musik?

New Age är även en musikgenre vars syfte är att framkalla konstnärlig inspiration, avslappning och optimism hos den som lyssnar.

Genren föddes på 1970-talet och nådde sin nuvarande popularitet under 80- och 90-talet.


Vem lyssnar på det?

Genren är populär i samband med yoga, meditation, mindfullness, massage och läsning. Genren är ett internationellt fenomen men konsumeras för det mesta i USA och Europa.


Hur låter New Age-musik?

Musiken kopplas ofta ihop med meditativ stämning, världsmusik och instrumentell musik. Ett vanligt element är även vitt brus och naturljud som vind, regn och storm.

New Age-melodier är inte bundna till stil eller genre – musiken kan vara såväl akustiskt som elektroniskt. Det viktiga är musikens effekt, dvs. känslorna den väcker. Det finns artister som inte identifierar sig som New Age-musiker men som lyssnas på för att uppnå till exempel avslappning.

Våra bästa tips på New Age-musik på nätet


1. Enya

Filmiskt, storslaget, graciöst.

2. Aeoliah

Svävande, luftigt, mystiskt.

3. Deuter

Naturnära, detaljrikt, tröstande.

4. Steven Halpern

Levande, fritt, transcendent.

Avslappnande New Age-musik på podcast & radio

1. Deep Energy 2.0

En podcast med musik för sömn, meditation, avslappning, massage, yoga,
musikterapi och reiki.

Lyssna här

2. Radio Art

En online-radio med framförallt instrumentell musik och naturljud. Innehållet är ämnat för att minska stress och dämpa ångest.

Lyssna här

3. Newage Piano Music

En podcast som specialiserar sig på vacker
pianomusik med syftet att framkalla lugn och välbehag.

Lyssna här

4. Ambient sounds for sleep, to relax or meditate

En podcast med vitt brus, naturljud och dov musik och sång i bakgrunden.

Lyssna här